IMG_3604

Bibliotek

Här finns länkar till skrifter, böcker, filmer och artiklar som har relevans för skolutveckling ur ett lärandeperspektiv.

I referenslistan finns en förteckning på den litteratur som lärandebaserad skolutveckling stödjer  sig på.