Sammanfattning

Skillnanden i olika synsätt kan beskrivas som två olika helhetsperspektiv och jag kommer att dela med mig av texter och forskningsresultat som kan vara till hjälp när man arbetar med lärandebaserad skolutveckling. Jag kommer även att  kommentera uppfattningar om lärande, undervisning, skolutveckling, ledarskap och styrning som framförs av andra.

Min förhoppning är att vi på bloggen kommer att föra stimulerande lärande och lärda samtal om lärande, undervisning, utveckling, ledarskap och styrning

Inifrånmotivation, inifrånstryning

 • Lust att lära
 • Arbeta med mer intresseväckande områden genom att knyta an till elevernas föreställningsvärld
 • Bygga upp en förtroendefull relation
 • Dialog
 • Förståelsefördjupande lärprocesser
 • Deltagande styrning, fördjupad förståelse av hela uppdraget
 • Medarbetare som medskapare

Utifrånmotvation, utifrånstyrning

 • Ökade krav
 • Fler centrala prov
 • Ökad betoning av betyg
 • Tydliga betygskriterier
 • Ordningsbetyg
 • Ökad kontroll
 • Inspektioner
 • Uppifrån preciserade mål
 • Medarbetare som utförare