Utvecklingsstöd

Vi kan t ex hjälpa till med

  • Utformning av systematiskt kvalitetsarbete
  • Utarbetande av en gemensam vägledande pedagogisk helhetsidé på en skola
  • Hur man bygger upp en utvecklingsorganisation som komplement till arbetsorganisationen

Kontakta oss för att tala om ett upplägg.